tile

مجیدی، عبدالمجید

Oral History Interview

Interviewer
غلامرضا افخمی، علی اکبر اعتماد و سیما دبیرآشتیانی
Place
واشنگتن دی سی و پاریس
Date
۲۱ آوریل و ۱۲ اکتبر ۱۹۸۲
Condition
باز
Language
Persian
Content
صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌ + عکس
Interviewee Details
وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی ۱۳۴۷؛ وزیر کار (۱۳۵۱- ۱۳۴۸)؛ رییس سازمان برنامه و بودجه‌ (۱۳۵۶- ۱۳۵۱)؛ مدیر بنیاد شهبانو فرح پهلوی‌ (۱۳۵۷- ۱۳۵۶).
Abstract
خاطراتی از نخستین دیدارها با حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا؛ دربارۀ شیوه رهبری و مدیریت هویدا در دوران نخست وزیری؛ ریشه‌های تشکیل حزب رستاخیز و نظر محمدرضاشاه دربارۀ نقش و آیندۀ آن در عرصۀ سیاسی ایران؛ واکنش عمومی نسبت به حزب رستاخیز؛ روابط بین شاه و دولت؛ شخصیت شاه و شیوه رهبری وی؛ ریشه‌های انقلاب اسلامی؛ فعالیت‌های سازمان برنامه و بودجه؛ تاریخچۀ برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران؛ ابوالحسن ابتهاج و سازمان برنامه و بودجه؛ پیوند بین برنامه‌ریزی اقتصادی و فعالیت‌های دولتی؛ خاطراتی از جمشید آموزگار؛ ارزیابی دوران نخست وزیری هویدا؛ روابط هویدا با محمدرضاشاه؛ زندانی شدن هویدا، آزادی موقت و بازگشت داوطلبانه او به زندان پس از پیروزی انقلاب؛ تلاش هویدا برای دفاع از کارنامۀ خود در دادگاه انقلابی.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.