tile

محجوب، محمدجعفر

Oral History Interview

Interviewer
فرّخ غفّاری
Place
پاریس
Date
فوریه ۱۹۸۴
Condition
باز
Language
Persian
Content
۱۹۴ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌ + عکس
Interviewee Details
استاد دانشسرای تربیت معلم و دانشگاه تهران.
Abstract
خاطراتی از دوران کودکی و تصاویری از تهران؛ اوضاع و احوال مدارس آن دوران؛ اشتغال به کار تندنویسی در مجلس شورای ملی و عضویت در حزب توده؛ ساختار حزب توده و شیوه فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی آن؛ سازمان‌دهندگان اصلی حزب توده‌؛ واکنش دولت به فعالیت‌های حزب توده در مجلس؛ فضای فرهنگی و روشنفکری در ایران دوران پهلوی؛ فضای روشنفکرانه در دانشگاه تهران؛ سیاست سانسور دولت؛ خاطراتی از حسن امامی استاد دانشکده حقوق و چگونگی انتصاب او به مقام امام جمعه تهران.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.