tile

کومر، رابرت

Oral History Interview

Interviewer
ویلیام بر
Place
واشنگتن دی سی
Date
۲۷ آوریل ۱۹۸۷
Condition
باز
Language
Persian
Content
۴۵ صفحه + زندگی نامه + فهرست راهنما‌
Interviewee Details
عضو شورای عالی امنیت ایالات متحدۀ آمریکا در دوران ریاست جمهوری کندی‌ (۱۳۴۲- ۱۳۴۰‌)‌.
Abstract
پیشینۀ تحصیلی و اشتغال حرفه‌ای‌؛ اشتغال در شورای امنیت عالی آمریکا در دوران ریاست جمهوری کندی‌؛ رابطۀ میان شاه و کندی‌؛ درخواست شاه برای خرید اسلحه از دولت کندی‌؛ منشاء انقلاب سفید‌؛ کنت هنسن و برنامۀ اصلاح اقتصادی آمریکا برای ایران‌؛ موضع آمریکا نسبت به برنامه‌های اصلاح‌طلبانۀ شاه‌؛ خاطراتی از سفر به ایران به همراهی جانسون‌ معاون رییس جمهور‌‌؛ استفاده از فروش اسلحه برای اِعمال نفوذ بر شاه‌؛ ایران و نگرانی‌های ژیئوپلیتیک آمریکا‌؛ رابطۀ کندی و علی امینی‌؛ نظر سازمان سیا دربارۀ فعالیت‌های سیاسی در ایران در دهه ۱۳۴۰‌‌.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.