tile

خبیر، پرویز

Oral History Interview

Interviewer
ولی رضا نصر
Place
بتزدا، مریلند
Date
۲ مه ۱۹۹۱
Condition
باز
Language
Persian
Content
Interviewee Details
پزشک‌؛ رئیس طرح ریشه کن کردن مالاریا و بهداشت محیط زیست‌ (۱۳۴۱- ۱۳۳۹‌)‌؛ معاون وزیر منابع طبیعی‌ (۱۳۵۱- ۱۳۴۹‌)‌؛ معاون وزیر کشور (۱۳۵۳- ۱۳۵۱‌)‌؛ مدیر عامل شرکت بهلر (۱۳۵۸- ۱۳۵۴‌)‌.
Abstract
تبار خانوادگی و دوران تحصیلات‌؛ آموزش پزشکی در ایران در دهه ۱۳۳۰‌؛ بهداشت و مشکلات مهارکردن شیوع بیماری در ایران در دهه ۱۳۳۰‌؛ برنامه‌ریزی برای بهداشت همگانی در سازمان برنامه و بودجه کشور در دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰‌؛ ترازنامۀ سازمان مالاریا و بهداشت محیط زیست‌؛ اصلاحات در وزارت کشور‌‌؛ تقسیم قدرت بین سازمان‌های مختلف در استان‌ها‌؛ بخش خصوصی ایران در دهه ۱۳۵۰‌؛ مهاجرت مدیران از بخش دولتی به بخش خصوصی‌؛ توسعۀ اقتصاد ایران در دهه ۱۳۵۰‌.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.