tile

جزایری، شمس الدین

Oral History Interview

Interviewer
احمد میرزاده
Place
لندن
Date
۳ ژوئیه ۱۹۸۴
Condition
باز
Language
Persian
Content
۳۵ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌
Interviewee Details
استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران؛ وزیر فرهنگ و هنر در کابینۀ رزم آرا‌(۱۳۲۹)‌؛ نماینده مجلس (۱۳۳۶- ۱۳۳۱)‌؛ استاندار خراسان (۱۳۴۳- ۱۳۴۲).
Abstract
دوران کودکی و آغاز خدمت دولتی؛ خاطراتی از دوران اشغال ایران در جنگ جهانی دوّم؛ رابط بین رضاشاه و نمایندگان آلمان؛ خاطراتی از اسماعیل مرآت؛ دوران وزارت فرهنگ و هنر؛ روابط با بهائیان؛ خاطراتی از آرتور میلسپو و اوضاع وزارت مالیه در آن زمان؛ خاطراتی از نخست‌وزیری رزم‌آرا و وزرایش؛ پیشنهادهای شرکت نفت ایران و انگلیس دربارۀ تجدید نظر در قرارداد؛ گفت‌‌و‌گوها با محمدرضا شاه و علی امینی دربارۀ نفت؛ ناتوانی رزم‌آرا در حل بحران نفت و کشته شدن او؛ خاطراتی از آیت‌اله بروجردی و نگرانی‌های او دربارۀ گسترش مذهب بهائی؛ نفوذ بهائیان در وزارت فرهنگ و هنر و عواقب سیاسی آن؛ استانداری خراسان؛ رویاروئی با جبهه ملی در خراسان؛ روابط نهادهای امنیتی و انتظامی با نهادهای مذهبی در مشهد.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.