tile

گودرزی، منوچهر

Oral History Interview

Interviewer
بهروز نیک ذات
Place
واشنگتن دی. سی.
Date
ژوئیه ۱۹۸۳
Condition
باز
Language
Persian
Content
۱۴۷ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌ + عکس
Interviewee Details
استاد دانشگاه (پرینستون و تهران)؛ معاون سازمان برنامه و بودجه (۱۳۴۱- ۱۳۳۹)؛ وزیر مشاور و سرپرست سازمان امور اداری‌ (۱۳۴۶- ۱۳۴۲)‌؛ معاون نخست‌وزیر و سرپرست سازمان تولید و مصرف کشاورزی کشور (۱۳۵۲- ۱۳۴۷)‌؛ مدیر عامل شرکت صنعتی ارج‌ (۱۳۵۷- ۱۳۵۲).
Abstract
تبار خانوادگی و پیشینۀ تحصیلی؛ فعالیت‌های سازمان برنامه و بودجه؛ سابقۀ تشکیل شورای عالی اداری و اهداف آن؛ دوران نخست‌وزیری علی امینی و اسداله علم؛ نخست وزیری حسن منصور و کانون ترقی خواهان؛ شیوۀ انتخاب وزرا؛ نحوۀ کار ادارات دولتی؛ قانون استخدام کشوری و واکنش شاه به مخالفان آن؛ آموزش علوم اداری در ایران در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰؛ تولیدات کشاورزی و کنترل قیمت‌ها؛ مسایل بخش کشاورزی؛ گسترش شهرسازی در ایران؛ دربارۀ توسعه بخش عمومی؛ خاطراتی از علی امینی، امیرعباس هویدا و والاحضرت اشرف؛ اشتغال در بخش خصوصی.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.