tile

غفاری، عباس

Oral History Interview

Interviewer
فرخ غفاری
Place
پاریس
Date
۳۰ اوت ۱۹۸۴
Condition
باز
Language
Persian
Content
۳۵ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌
Interviewee Details
سرپرست دفتر شرکت ملی نفت ایران در آمریکا‌ (۱۳۵۷- ۱۳۳۸).
Abstract
تبار خانوادگی‌؛ خاطراتی از کودکی و دوران تحصیل‌؛ شروع به کار در ایران‌؛ ساواک‌؛ استخدام در شرکت ملی نفت ایران‌؛ سیاست‌های استخدامی در شرکت ملی نفت ایران‌‌؛ تحصیلات مدیران شرکت ملی نفت ایران در آمریکا‌؛ بورس‌های تحصیلی شرکت ملی نفت و استخدام کارگران ایرانی‌؛ ترکیب اجتماعی دانشجویان ایرانی در آمریکا در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰‌؛ فعالیت‌های کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در آمریکا‌؛ فعالیت‌های سیاسی دانشجویان دارای بورس تحصیلی شرکت نفت‌؛ حضور و فعالیت‌های شرکت ملی نفت در آمریکا‌؛ روابط بین شرکت نفت ایران و دیگر شرکت‌های بزرگ نفت‌؛ نقش نفت در شکل گیری سیاست‌های ایران‌؛ شرکت ملی نفت ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷‌؛ خاطراتی از تصدی دفتر شرکت ملی نفت در نیویورک توسط عوامل انقلابی.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.