tile

فیروز، صفیه

Oral History Interview

Interviewer
شیرین سمیعی
Place
پاریس
Date
۵ اوت ۱۹۸۴
Condition
مشروط
Language
Persian
Content
تنها نوار صوتی در دسترس است.
Interviewee Details
کوشندۀ حقوق زنان.
Abstract
تاریخچۀ جنبش زنان در ایران؛ دگرگونی در وضع حقوقی زنان؛ عملکرد کوشندگان حقوق زن؛ فشرده‌ای از انواع سازمان‌های حقوق زن و نوع رابطۀ آنها با ساختارهای دولتی.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.