tile

فاضلی، سپهبد محمد

Oral History Interview

Interviewer
ولی رضا نصر
Place
بتزدا، مریلند
Date
۱۴ و ۲۴ می ۱۹۹۱
Condition
باز
Language
Persian
Content
Interviewee Details
افسر ارتش‌؛ فرمانده دانشگاه نظامی‌؛ فرمانده ستاد تدارکات ارتش شاهنشاهی ایران‌‌؛ مشاور رئیس ستاد ارتش‌؛ بازرس مخصوص دفتر نخست‌وزیری.
Abstract
پیشینه خانوادگی‌، ارتش ایران در دهه ۱۳۲۰‌، اشغال ایران در جنگ جهانی دوم و نقش ارتش‌، بازسازی و نوسازی ارتش ایران پس از جنگ جهانی دوم‌، برنامه‌های ارتش برای دفاع از شمال ایران‌، دلایل ترک آرمین مایر (Armin Meyer)، سفیر آمریکا‌ در ایران‌، برنامه‌ریزی در ارتش‌، نقش نیرو‌های مسلح داخلی در سیاست و توسعۀ اقتصادی استان‌ها‌، تحصیلات نظامی در ایران‌، دلایل اصلی پیدایش و فعالیت‌های ستاد تدارکات ارتش شاهنشاهی ایران‌‌، مشکلات تهیه امکانات از بخش خصوصی‌، عملکرد دفتر نخست وزیری هویدا‌، خاطراتی از امیر عباس هویدا.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.