tile

فقیه، نسرین

Oral History Interview

Interviewer
شیرین سمیعی
Place
پاریس
Date
۱۵ نوامبر ۱۹۸۳
Condition
مشروط
Language
Persian
Content
۳۵ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما + عکس
Interviewee Details
معمار و فعال سیاسی.
Abstract
پیشینه خانوادگی‌، گرایش‌های مذهبی و عقاید ضد پهلوی در خانواده‌، خاطراتی از پدربزرگ‌، آیت‌الله کاشانی و تحصیلات در خارج‌، تحولات وضعیت زنان در ایران‌، کار بر روی طراحی نقشۀ جامع شهر اصفهان‌، ائتلافات سازماندهی در فعالیت‌های انقلابی اواخر دهه ۱۳۵۰‌، نقش روشنفکران در انقلاب ۱۳۵۷‌، رفتار سیاسی روشنفکران و عقاید آنان نسبت به آیت‌الله خمینی‌، تغییر محیط سیاسی کشور در زمان نخست وزیری بختیار‌، فعالیت‌های زنان در دوران انقلاب‌، حقوق زنان در فرهنگ اجتماعی و سیاسی ایران.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.