tile

درگاهی، زهرا

Oral History Interview

Interviewer
شیرین سمیعی
Place
پاریس
Date
۳۱ مه ۱۹۸۴
Condition
باز
Language
Persian
Content
فقط صدا موجود است
Interviewee Details
فعال حقوق زنان
Abstract
تبار خانوادگی و تحصیلات‌، وضعیت آموزش زنان در ایران در اوایل قرن بیستم‌‌، خاطراتی از سنت‌های ازدواج در ایران‌‌، رفتار اجتماعی و فعالیت‌های زنان در ایران و تغییرات در این باره‌، محیط فرهنگی ایران در دهه‌‌های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰‌.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.