tile

بولستر، آرچی

Oral History Interview

Interviewer
ویلیام بر
Place
واشنگتن دی سی
Date
۲۳ فوریه و ۲۴ مارچ و ۳ مه ۱۹۸۸
Condition
محدودیت در نقل قول
Language
English
Content
۲۴۴ صفحه + زندگی نامه + فهرست راهنما
Interviewee Details
نایب کنسول ایالات متحده آمریکا در تبریز‌) ۱۳۴۳ – ۱۳۳۹‌؛ افسر ارشد و تحلیل‌گر در سفارت آمریکا در ایران ‌(۱۳۵۴- ۱۳۵۲).
Abstract
خاطراتی از دوران کودکی‌‌‌ در ایران‌، عملکرد کنسول‌گری آمریکا در تبریز‌‌‌، وضعیت بخش کشاورزی در دهه ۱۳۳۰ و بعد از اصلاحات ارضی در دهه ۱۳۴۰‌، داوری دربارۀ انقلاب سفید در سال ۱۳۴۱‌، عملکرد سفارت آمریکا در تهران‌‌، دامنۀ جمع‌‌آوری اطلاعات از سوی سفارت آمریکا‌، گفتمان دربارۀ آینده سیاسی ایران در سفارت آمریکا‌، سفارت آمریکا و جبهه ملی‌، تماس سفارت با روحانیون در دهه ۱۳۴۰‌، رخدادهای سال‌های ۱۳۴۲- ‌۱۳۴۱‌، سیاست ‌آمریکا در مقابل ایران‌، ارزیابی عملکرد سازمان سیا در ایران‌، دربارۀ شاه و شیوه رهبری وی‌، دربارۀ نتیجه‌گیری‌های جیمز بیل ) James Bill) در کتاب «عقاب و شیر»(The Eagle and the Lion)‌، روابط استراتژیک ایران و آمریکا‌، سیاست‌گذاری‌های آمریکا دربارۀ ایران.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.