tile

بنی احمد، احمد

Oral History Interview

Interviewer
شیرین سمیعی
Place
نیس (فرانسه)
Date
دسامبر ۱۹۸۳ و ژانویه ۱۹۸۴
Condition
باز
Language
Persian
Content
۷۱ صفحه‌ + + خلاصه + زندگی نامه + مطالب تکمیلی‌ + فهرست راهنما.
Interviewee Details
وکیل دادگستری و فعال سیاسی؛ نماینده مجلس (۱۳۵۷-۱۳۵۳)
Abstract
پیشینه سیاسی و اجتماعی خانوادگی، انتشار روزنامۀ «عصر تبریز»، فعالیت در احزاب زحمت‌کشان ایران و نیروی سوّم، شرکت در انتخابات مجلس به عنوان نامزد حزب رستاخیز، دربارۀ شخصیت‌های سیاسی ایران در دهه ۱۳۵۰، داوری در‌بارۀ نخست‌وزیری جمشید آموزگار‌، تلاش‌های شاه برای باز کردن فضای سیاسی ایران، تاکید کارتر رئیس جمهور ایالت متحده آمریکا بر حقوق بشر و پی‌آمدهای آن در ایران، ریشه‌های انقلاب ایران، خاطراتی از روابط آیت‌الله کاظم شریعتمداری با دولت در دوران پهلوی، دربارۀ تشکیل حزب سیاسی خود‌، شورش‌های تبریز در سال ۱۳۵۶، مقدمات انتخاب نخست‌وزیر جدید در آستانه پیروزی انقلاب، موقعیت شریعتمداری پس از انقلاب‌، خاطراتی از زندان پس از انقلاب، نکاتی دربارۀ تحولات در ذهنیت سیاسی مردم آذربایجان.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.