tile

بختیار، آقا خان

Oral History Interview

Interviewer
شوشا عصار
Place
لندن
Date
دسامبر ۱۹۸۵
Condition
باز
Language
Persian
Content
۷۱ صفحه‌ + + خلاصه + زندگی نامه + فهرست راهنما.
Interviewee Details
نماینده مجلس ‌(۱۳۲۳- ۱۳۱۸)‌؛ رییس بانک‌های کشاورزی و رهنی‌ (۱۳۳۳- ۱۳۳۱)‌؛ وزیر کار ( ۱۳۳۷- ۱۳۳۶)‌؛ عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران (۱۳۵۷- ۱۳۵۲).
Abstract
خاطراتی از دوران کودکی‌، زندگی در ایل بختیاری‌‌، روابط بین بختیاری‌ها‌، دولت مرکزی و منافع نفت در خوزستان‌، اتفاقات سال‌های ۱۳۴۲- ۱۳۴۱‌، برادران انتظام‌، حسین علا‌ء، حسن علی منصور و امیر عباس هویدا‌‌، شخصیت شاه و روش‌های رهبری وی‌، وضعیت اقتصادی و سیاسی عشایر ایران‌، ملاقات رییس جمهور کندی و تیمور بختیار‌، دلایل برکناری بختیار و فعالیت‌های وی در خارج از ایران‌، شرکت ملی نفت ایران.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.