tile

باهری، محمد

Oral History Interview

Interviewer
شیرین سمیعی
Place
کن، فرانسه
Date
دسامبر ۱۹۸۳ و فوریه ۱۹۸۴
Condition
باز
Language
Persian
Content
قسمت اول ۱۲۱ صفحه + قسمت دوم ۴۰ صفحه + بخش‌ها صوتی‌ + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما + عکس.
Interviewee Details
استاد دانشگاه تهران‌‌‌؛ وزیر دادگستری‌‌، ۱۳۴۲- ۱۳۴۱‌‌، ۱۳۵۷- ‌۱۳۵۶؛ مشاور وزیر دادگستری‌‌، ۱۳۵۵- ۱۳۴۲‌؛ دبیر کل حزب رستاخیز‌، ۱۳۵۶- ۱۳۷۵.
Abstract
خاطرات دوران کودکی در شیراز‌، تغییرات در نظام آموزشی در دوران سلطنت رضا شاه‌، تحصیلات در دانشگاه تهران‌، وضعیت سیاسی در دانشگاه‌، دوران اشتغال در وزارت دادگستری‌، عضویت در حزب توده‌، نخبگان سیاسی ایران‌، فرهنگ سیاسی ایران‌، همفکری با آلمان در ایران قبل از جنگ جهانی دوم‌، سیاست‌های نوین سازی رضا شاه‌، همکاری با امیر اسد‌الله علم‌، رهبری حزب توده‌، تجربیات شخصی با شاه‌، اشغال ایران در زمان جنگ جهانی دوم‌، سازماندهی حزب توده در شیراز‌، سر‌آغاز‌، تاریخ و برنامۀ حزب رستاخیز‌، گفت‌و‌گوهای سازمان عفو بین‌الملل با دولت ایران دربارۀ نقض حقوق بشر در ایران‌، رابطۀ دولت و دستگاه‌های مذهبی در سلسله پهلوی‌، مقالۀ روزنامۀ اطلاعات بر علیه آیت‌الله خمینی‌، امیر اسدالله علم‌‌، رو در رو شدن با مظفر فیروز.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.