tile

عظیمی، ارتشبد رضا

Oral History Interview

Interviewer
فرّخ غفّاری
Place
پاریس
Date
ژوئن ۱۹۹۰
Condition
باز
Language
Persian
Content
Interviewee Details
امیر ارتش، فرمانده نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران( ۱۳۳۸- ۱۳۴۴) ژنرال آجودان محمدرضاشاه (۱۳۴۴- ۱۳۴۸)‌‌، وزیر جنگ (۱۳۴۸-۱۳۵۶).
Abstract
اهمیت مطالعه خردمندانه تاریخ‌؛ پیشینه خانوادگی و تحصیلی؛ داستان خدمت در ارتش و شرکت در نبردهای داخلی در لرستان، کردستان سال‌های ۱۲۹۱-۱۲۹۲ و بعد از جنگ جهانی دوم‌؛ شرکت در نبرد آذربایجان در کنار سپهبد احمد شاه بختی در سال ۱۳۲۴؛ داستان شرکت تیمور بختیار در رویدادهای مرداد سال ۱۳۳۲؛ در مقام رییس دادگاه نظامی برای رسیدگی به اتهام ارتشبد عبداله هدایت؛ ساختار و وظایف سرای نظامی‌؛ ساختار و اهداف وزارت جنگ؛ سازمان‌های وابسته به وزارت جنگ‌؛ سازمان اتکا‌؛ ایدئولوژی واهداف ارتش ایران‌؛ نقش شاه به عنوان فرمانده کل قوا؛ دربارۀ آخرین نخست‌وزیران شاه: امیرعباس هویدا، جمشید آموزگار، جعفر شریف امامی و غلامرضا ازهاری؛ توضیحی درباره محور دفاعی ارتش ایران در برابر رییس جمهور فرانسه شارل دوگل‌؛ نقش دفاعی گروه‌های غیرنظامی و پارتیزانی در مقابل حمله احتمالی شوروی‌؛ داستان فساد در ارتش؛ شخصیت شاه و دلایل دخالت وی در سیاست کشور.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.