tile

آرنت، ریچارد

Oral History Interview

Interviewer
ویلیام بر
Place
واشنگتن دی. سی.
Date
۹ و ۲۷ مه و ژوئیه ۱۹۸۸
Condition
باز
Language
English
Content
۱۷۹ صفحه + زندگینامه + فهرست.
Interviewee Details
وابسته فرهنگی آمریکا و مدیر USIA در ایران، ۱۳۴۵-۱۳۵۰؛ استاد وابستۀ دانشگاه ویرجینیا.
Abstract
خاطراتی از اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در دهه ۱۳۴۰؛ ساختار و عملکرد سفارت ‌آمریکا در ایران‌؛ خاطراتی از دوران سفارت آرمین مِیِر و داگلاس مکارتر سوم؛ بحث دربارۀ فروش سلاح به ایران در دهه ۱۳۴۰‌؛ اثرگذاری شاه و دیگر مقامات بلندبالای سیاسی و فرهنگی‌؛ میزان آگاهی سفارت آمریکا از سیاست داخلی ایران‌؛ رابطه فرهنگی بین ایران و آمریکا‌؛ ترازنامۀ عملکرد USIA در ایران‌؛ دربارۀ وضعیت آموزش عالی در ایران در دهه ۱۳۵۰‌؛ برنامۀ فولبرایت در ایران‌؛ ویژگی‌های روابط ایران و آمریکا.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.