tile

امیر ارجمند، شاهرخ

Oral History Interview

Interviewer
مهناز افخمی
Place
نیویورک
Date
ژوئن ۱۹۸۸ و سپتامبر ۱۹۹۰
Condition
باز
Language
Persian
Content
Interviewee Details
استاد دانشگاه تهران، رئیس دانشگاه فرح پهلوی (۱۳۵۵- ۱۳۵۸).
Abstract
خاطراتی از دوران کودکی و پیشینۀ خانوادگی؛ شرکت در تشکل‌های دانشجویی در آمریکا؛ برگشت به ایران و حرفۀ معلمی؛ محیط فکری دانشگاه‌ها در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰‌؛ ملاقات با ملکه فرح و پیوستن به دایره نزدیک دوستان وی؛ یادآوری فعالیت‌های دربار و ضیافت‌ها‌؛ شاه و ملکه به عنوان دوست و افرادی مستقل‌؛ انقلاب سال ۱۳۵۷‌؛ خاطراتی چند از خانوادۀ شاهنشاهی در تبعید‌؛ بیماری شاه و تاثیر آن بر اوضاع سیاسی.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.