tile

احمدی، احمد علی

Oral History Interview

Interviewer
غلامرضا افخمی
Place
بتزدا، مریلند
Date
۳۱ ژوئیه و ۱ اوت ۱۹۹۱
Condition
باز
Language
Persian
Content
Interviewee Details
معاون مدیر اجرایی سازمان آب و برق خوزستان (۱۳۳۹– ۱۳۴۶)، معاون وزیر منابع طبیعی (۱۳۴۶– ۱۳۵۰)، معاون وزارت کشاورزی (۱۳۵۰ – ۱۳۵۱)، وزیر کشاورزی (۱۳۵۷-۱۳۵۵)‌.
Abstract
معاون مدیر اجرایی سازمان آب و برق خوزستان (۱۳۳۹– ۱۳۴۶)، معاون وزیر منابع طبیعی (۱۳۴۶– ۱۳۵۰)، معاون وزارت کشاورزی (۱۳۵۰ – ۱۳۵۱)، وزیر کشاورزی (۱۳۵۷-۱۳۵۵)‌. فشرده مصاحبه خانواده و سوابق تحصیلی‌؛ تجربه‌های اولیه از دیوان‌سالاری در دولت ایران‌؛ ملحق شدن به سازمان آب و برق خوزستان؛ نقش دیوید لیلینتال در برنامه‌ریزی و مدیریت سازمان آب و برق خوزستان‌‌؛ مشکلات و مراحل سد سازی در رودخانه‌های دز و کارون‌؛ ویژگی‌های ساختاری و عملی سد محمدرضا شاه بر رودخانه دز‌؛ گسترش شبکه‌ برق‌؛ پروژه نیشکر در هفت تپه؛ شیوه‌های بهبود دادن به روش بریدن نیشکر‌؛ کنترل آب‌های رودخانه‌ای‌؛ گسترش نیروی انسانی برای جایگزین کردن کارشناسان خارجی‌؛ ویژگی‌های عبدالرضا انصاری به عنوان یک مدیر و رهبر‌؛ حسن شهمیرزادی و دیگر همکاران در سازمان آب و برق خوزستان‌؛ رابطۀ سازمانی با وزارات‌خانه‌های مرکز و استانداری خوزستان‌؛ مدیران مختلف سازمان برنامه و بودجه‌؛ دربارۀ منصور روحانی‌؛ وزارت منابع طبیعی و هدف وزارت‌خانه‌؛ نقش ناصر گلسرخی در حفظ محیط زیست‌؛ کار کردن به عنوان مهندس مشاور در دشت مغان؛‌ وزیر کشاورزی در دولت جمشید آموزگار؛ سازماندهی وزارت‌خانه‌؛ مفاهیم و اصول مراحل سازماندهی اداری؛ کابینه آموزگار؛ ارزیابی سیاست توسعه و گسترش صنعت کشاورزی در ایران در دهه‌های (۱۳۴۰ و ۱۳۵۰).

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.