tile

Title

تاریخ شفاهی ایراندر سال هاي نخست پس از انقلاب، بسياري از اسناد و مدارک دست اول مربوط به اين دوره معدوم گرديد، و شماری بسيار از کساني که نقشي عمده در شکل گرفتن رويدادهاي عمده معاصر ایران داشتند پيش از آن که فرصت نگارش يا ضبط خاطرات خود را به دست آورند از میان رفتند و آگاهي ها و داده هاي دست اوّلي را که مي توانست به روشن تر شدن دگرگوني هاي سياسي و اجتماعي تاريخ معاصر ايران کمکي شايان کند به خاک سپردند. بنیاد مطالعات ایران با تدوین و اجرای برنامه تاریخ شفاهی خود خدمتی بی سابقه به حفظ یکی از منابع دست اوّلی کرده است که می تواند در بازنگری تاریخ معاصر ایران مورد استفاده قرار گیرد. این برنامه شامل مصاحبه های شفاهی با کسانی است که یا به نوعی در عرصه تصمیم گیری، اجرای سیاست ها و تحقق اهداف عمومی در تاریخ معاصر ایران نقشی ایفا کرده اند، یا گواه مستقیم رویدادهای کلیدی این دوران بوده اند. بسیاری از دولتمردان، روشنفکران، سیاست پیشگان، دیپلومات ها، دانشمندان، کارمندان عالی رتبه دولت و امرای ارشد ارتش، هنرمندان، اهل ادب، روزنامه نگاران، و منتقدان و مخالفان نظام پیشین ایران، و نیز برخی از پژوهشگران و دیپلومات های غیرایرانی، در جمع مصاحبه شوندگان جای دارند.

آرشيو بنياد، شامل بیش از دویست مصاحبه در زمينه هاي گوناگون است از جمله دگرگوني ها در نظام آموزش و پرورش، اهداف و سياست‌هاي اقتصادي و مسائل مربوط به رشد و توسعه و نوآوري، رويدادهاي عمده اجتماعي و سياسي، نهادهاي دولتي و انتخابي تصميم گيري، سياست خارجي، جنبش زنان، اصلاحات ارضي، و انقلاب اسلامی. در سال 1370 به کوشش غلامرضا افخمی و سید ولی رضا نصر کاتالوگ مصاحبه هایی که تا آن هنگام انجام شده بود تهیه و با عنوان: The Oral History Collection of the Foundation for Iranian Studies منتشر شد. این کاتالوگ که افزون بر یک پیشگفتار به قلم الیزابت میسون، شامل مقدمه ای در تشریح روش شناسی تاریخ شفاهی، فهرست مصاحبه ها، موضوع های عمده مطرح شده در مصاحبه ها، فهرست اعلام، و فشرده سوابق شغلی مصاحبه شوندگان است به این سایت منتقل شده است.

مجموعه تاریخ شفاهی بنیاد در این سایت شامل نوارها و متون مصاحبه های انجام شده است.  باید یادآوری کرد که نوار و متن مصاحبه ها به گونه ای ویراستاری و تنظیم شده که به لحن و زبان مصاحبه ها، که به گونه ای بالبداهه و غیررسمی انجام شده، خدشه وارد نیاورد. بنیاد مطالعات ایران مسئول درستی داده ها و آرائی که در این مصاحبه ها مطرح شده نیست. به شنوندگان و خوانندگان این مصاحبه ها توصیه می شود که نخست بخش پیشگفتار و متدولوژی تاریخ شفاهی در همین بخش را مطالعه کنند تا با مقولات نظری و عملی مرتبط با ویژگی های تاریخ شفاهی به عنوان یکی از منابع دست اول تاریخی آشنا شوند. برای خواندن و شنیدن مصاحبه ها روی کاتالوگ تاریخ شفاهی در فهرست این بخش کلیک کنید.

 

برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید. در صورت عدم دریافت پاسخ یکی دو روز پس از درخواست ثبت نام لطفآ به فولدراسپم (Spam or Junk Foulder) ایمیلتان نیز رجوع کنید.