tile

تاریخ شفاهی ایراناز هدف هاي نخستين بنياد کمک به جمع آوري و حفظ اسناد و مدارک مربوط به تاريخ معاصر ايران بوده است. متاسفانه، به ويژه در سال هاي نخست پس از انقلاب، بسياري از اسناد و مدارک دست اول مربوط به اين دوره معدوم گرديد، و شمار بسياري از کساني که نقشي عمده در شکل گرفتن رويدادهاي عمده معاصر ایران داشتند پيش از آن که فرصت نگارش يا ضبط خاطرات خود را به دست آورند از میان رفتند و آگاهي ها و داده هاي دست اوّلي را که مي توانست به روشن تر شدن دگرگوني هاي سياسي و اجتماعي تاريخ معاصر ايران کمکي شايان کند به خاک سپردند. بنیاد مطالعات ایران با تدوین و اجرای برنامه تاریخ شفاهی خود خدمتی بی سابقه به حفظ یکی از منابع دست اوّلی کرده است که می تواند در بازنگری تاریخ معاصر ایران مورد استفاده قرار گیرد. این برنامه شامل مصاحبه های شفاهی با کسانی است که یا به نوعی در عرصه تصمیم گیری، اجرای سیاست ها و تحقق اهداف عمومی در تاریخ معاصر ایران نقشی ایفا کرده اند، یا گواه مستقیم رویدادهای کلیدی این دوران بوده اند. بسیاری از دولتمردان، روشنفکران، سیاست پیشگان، دیپلومات ها، دانشمندان، کارمندان عالی رتبه دولت و امرای ارشد ارتش، هنرمندان، اهل ادب، روزنامه نگاران، و منتقدان و مخالفان نظام پیشین ایران، و نیز برخی از پژوهشگران و دیپلومات های غیرایرانی، در جمع مصاحبه شوندگان جای دارند.

آرشيو بنياد، شامل بیش از دویست مصاحبه در زمينه هاي گوناگون است از جمله دگرگوني ها در نظام آموزش و پرورش، اهداف و سياست‌هاي اقتصادي و مسائل مربوط به رشد و توسعه و نوآوري، رويدادهاي عمده اجتماعي و سياسي، نهادهاي دولتي و انتخابي تصميم گيري، سياست خارجي، جنبش زنان، اصلاحات ارضي، و انقلاب اسلامی. در سال 1370 به کوشش غلامرضا افخمی و سید ولی رضا نصر کاتالوگ مصاحبه هایی که تا آن هنگام انجام شده بود تهیه و با عنوان:

The Oral History Collection of the Foundation for Iranian Studies
منتشر شد. در این کاتالوگ افزون بر یک پیشگفتار به قلم الیزابت میسون، مقدمه ای در تشریح روش شناسی تاریخ شفاهی، فهرست مصاحبه ها، موضوع های عمده مطرح شده در مصاحبه ها، فهرست اعلام و برخی دیگر آگاهی های سودمند در این زمینه آمده است. فشرده سوابق شغلی برخی از مصاحبه شوندگان و موضوع های اصلی مصاحبه های آنان به فارسی که هنوز در کاتالوگ نیامده است به تدریج به آن افزوده خواهد شد.

مجموعه تاریخ شفاهی بنیاد در این سایت فعلا شامل نوارهای اولیه مصاحبه های انجام شده است. متن این مصاحبه ها نیز به تدریج وارد سایت خواهد شد. باید یادآوری کرد که نوار و متن مصاحبه ها به گونه ای ویراستاری و تنظیم شده که به لحن و زبان مصاحبه ها، که به گونه ای بالبداهه و غیررسمی انجام شده، خدشه ای وارد نیاورد. بنیاد مطالعات ایران مسئول درستی داده ها و آرائی که در این مصاحبه مطرح شده نیست. به شنوندگان و خوانندگان این مصاحبه ها توصیه می شود که نخست بخش پیشگفتار و متدولوژی تاریخ شفاهی در همین بخش را مطالعه کنند تا با مقولات نظری و عملی مرتبط با ویژگی های تاریخ شفاهی به عنوان یکی از منابع دست اول تاریخی آشنا شوند.

پیشگفتار کاتالوگ مصاحبه ها

دیباچه

متدولوژی

کاتالوگ مصاحبه ها

جستجو در کاتالوگ

درخواست استفاده