tile

انتشارات بنیاد مطالعات ایرانبنیاد مطالعات ایران به جز فصلنامه "ایران نامه" و "مجموعه توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران" که مرتب منتشر می شوند، آثاری را که مورد نیاز گروه های خاص علمی و اجتماعی هستند و از سوی بنگاه های انتشاراتی به چاپ نمی رسند گاه به گاه چاپ و منتشر می کند. برای مرور آثار چاپ شده از سوی بنیاد لطفٌا به صفحه انتشارات رجوع کنید.

 

publications