tile

دکتر محمد مشایخی

Oral History Interview

Interviewer
دکتر سید ولی رضا نصر
Place
واشنگتن دی سی
Date
03/19/1992
Condition
باز
Language
Persian
Content
Interviewee Details
Abstract

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.