tile

تایگر م.، گردن

Oral History Interview

Interviewer
ویلیام بر
Place
واشنگتن دی. سی.
Date
۲۸ مارس و ۱۰ آوریل
Condition
باز
Language
English
Content
۸۱ صفحه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌
Interviewee Details
وابستۀ اقتصادی سفارت ایالات متحده آمریکا در ایران (۱۳۴۰- ۱۳۳۸)، رییس بخش ایران وزارت خارجه آمریکا‌ (۱۳۴۳- ۱۳۴۰).
Abstract
خاطراتی از اولین دوران اقامت در ایران در دهه ۱۳۳۰؛ روش کار سفارت آمریکا در ایران در دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰؛ اقتصاد ایران در دهه ۱۳۳۰‌؛ پیامد رویدادهای مرداد ۱۳۳۲ در روابط ایران و آمریکا؛ برنامۀ اصل ۴ در ایران؛ ارزیابی سازمان سیا از قدرت مخالفان شاه در دهه ۱۳۴۰؛ روابط ایران با آمریکا و اسراییل در دهه ۱۳۳۰؛ موضع رابرت مک نمارا، وزیر دفاع آمریکا، در مورد فروش اسلحه به ایران؛ پیامد دیدار رابرت کندی با رهبران سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا در روابط دو کشور؛ سیاست آمریکا نسبت به ایران در دهه ۱۳۴۰؛ ارتباط نمایندگان آمریکا با منتقدان رژیم شاه؛ کمک‌های آمریکا به ایران در دهه ۱۳۴۰؛ تهدید شاه به خرید اسلحه از شوروی؛ پیامدهای انقلاب سفید بر عرصۀ سیاسی ایران و روابط ایران و آمریکا.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.