tile

استو تسمن، جان

Oral History Interview

Interviewer
ویلیام بر
Place
سن فرانسیسکو
Date
۲۲ ژوئن ۱۹۸۸
Condition
باز
Language
English
Content
۹۶ صفحه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌
Interviewee Details
مشاور و وابستۀ سیاسی در سفارت آمریکا در ایران‌ (۱۳۳۰- ۱۳۲۷)‌؛ مدیر بخش ایران در وزارت امور خارجه‌ (۱۳۳۳- ۱۳۳۰)‌.
Abstract
شروع کار سیاسی‌؛ خاطراتی از سفارت ایران در دهه ۱۳۳۰‌؛ محمد مصدق و رهبران مهم سیاسی دیگر‌؛ فرهنگ ایرانی‌؛ نقش انگلیس در ایران در دهه ۱۳۳۰‌؛ روابط ایران و آمریکا در دهه‌های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰‌؛ خاطراتی از شاه در آن دوران‌؛ رابطۀ بین سفیران مختلف آمریکا و شاه‌؛ آمریکا و نخست‌وزیری رزم‌آرا‌؛ ترور سپهبد رزم‌آرا‌؛ سیاست آمریکا در قبال مصدق و نقش این کشور در سرنگونی مصدق‌؛ رابطۀ سفیر آمریکا، هنری گریدی، با مصدق‌؛ دگرگونی موضع سیاسی آمریکا دربارۀ رویدادهای ۱۳۳۲‌؛ عملیات آجکس؛ سیاست‌های ایران پس از ۱۳۳۲‌؛ سیاست‌ آمریکا نسبت به ایران پس از سرنگونی مصدق.

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.