tile

خزاعی، بهرام

Oral History Interview

Interviewer
ولی رضا نصر
Place
آلکسندریا، ویرجینیا
Date
۱۵ فوریه ۱۹۸۹
Condition
باز
Language
Persian
Content
۴۱ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌ + عکس
Interviewee Details
عضو کنفدراسیون دانشجویان ایرانی‌؛ استاد دانشگاه پهلوی شیراز‌، دهه ۱۳۵۰‌.
Abstract
خاطراتی از دوران کودکی‌؛ شروع فعالیت‌های سیاسی در شیراز‌؛ خاطراتی از آیت‌الله دستغیب‌؛ عضویت در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در آمریکا‌؛ برنامه و فعالیت‌‌های کنفدراسیون‌؛ دانشگاه پهلوی‌؛ شیراز در دهه ۱۳۵۰‌؛ فعالیت‌های سیاسی پنهانی در شیراز‌؛رابطه بین گروه‌های چپ و لیبرال مخالف شاه‌؛ دلایل تشدید مخالفت‌های سیاسی در ایران‌؛ جنبش انقلابی در شیراز‌؛ پیدایش سازمان ملی دانشگاهیان ایران‌؛ تنش بین گروه‌های چپی و مذهبی پس از انقلاب‌؛ برخوردهایی با سپاه پاسداران‌؛ تسلط روحانیون بر دانشگاه پهلوی

فقط کاربرهایی که ثبت نام کرده‌اند اجازه دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت‌های مصاحبه را دارند. برای دسترسی به فایل‌های صدا و رونوشت مصاحبه‌ها درخواست ثبت‌نام کنید.