tile

اعضای هیئت امنای بنیاداز شادروان شاهدخت اشرف پهلوی صمیمانه سپاسگزاریم که امکانات اولیه را برای ایجاد این مؤسسه و تحقق اهداف آن فراهم آوردند و با حمایت خویش مشوق بنیاد در ارائۀ خدمات فرهنگی به دانشجویان و پژوهشگران ایرانشناسی و نیز جامعه ایرانیان در سراسر جهان شدند.

اعضای هیئت امنای بنیاد عبارت اند از:

  •  مهناز افخمی، مدیرعامل: رئیس گروه زبان انگلیسی، دانشگاه ملی ایران (1349-1347)؛ دبیر کل سازمان زنان ایران و وزیر مشاور در امور زنان به ترتیب 1349-1357و 1355-1357 
  • آذر نفیسی: نویسنده، استاد دانشگاه جانز هاپکینز
  • ولی رضا نصر استاد و رئیس دانشکده مطالعات عالی بین المللی دانشگاه جانز هاپکینز و عضو ارشد شورای روابط بین الملل
  • احمد قریشی: رئیس دانشگاه ملی ایران 1357-1355)
  • غلامرضا افخمی: استاد علوم سیاسی، دانشگاه ملی ایران (1357-1346)؛ دبیر کل کمیته ملی پیکار جهانی سوادآموزی 1355-1357

 

به یاد همکاران از دست رفته:

دکتر عبدالحسین سمیعی، دکتر امین عالیمرد، شاهرخ مسکوب و دکتر هرمز حکمت

در سال های 2000 و 2004 بنیاد مطالعات ایران دو تن از اعضای موسس و جانشین ناپذیر هیئت امنای خود، دکتر عبدالحسین سمیعی و دکتر امین عالیمرد، را از دست داد و در سال های 2005 و 2020،  به ترتیب شاهرخ مسکوب و هرمز حکمت، دو تن دبیر و مشاور و همکار بی همتای ایران نامه را.

عبدالحسین سمیعی و امین عالیمرد، دو رکن استوار هیئت امنا، از آغاز در برنامه ریزی، ادامه و گسترش فعالیت های بنیاد نقشی اساسی به عهده داشتند. تعهد راسخ آنان به آرمان های بنیاد عامل و انگیزه ای موثر در تحقق اهداف و پیشبرد برنامه های آن بود. روحیه مثبت، انرژی سرشار و رفتارهمیشه گرم و محبت آمیز آنان امید به توفیق و رسیدن به آرمان ها را بیشتر و پیوندهای دوستی و همکاری میان اعضای بنیاد را ژرف تر می کرد.

شاهرخ مسکوب و هرمز حکمت با اندیشه زاینده و دانش پردامنه شان در باره زبان وفرهنگ ایران و با علاقه ای که به کمک به ایفای رسالت ایران نامه داشتند هر یک نزدیک به پانزده سال سهمی فراموش نشدنی در گزینش نوشته ها و جلب همکاری محققان و بالا بردن کیفیت محتوای این نشریه ایفا کردند. جای هر دو نزد امنا، همکاران، و دوستان بنیاد مطالعات ایران خالی است.