tile

درباره ماهدف ها

بنياد مطالعات ایران در سال ۱۳۶۰ (۱۹۸۱ ميلادي)، به گونۀ يک نهاد پژوهشي غيرانتفاعي در شهر واشنگتن تاًسيس شد. در آغاز کار، مهم‌ترین هدف بنياد پژوهش در زمينه تاريخ و تمدن ايران و تلاش براي زنده نگاه داشتن زبان فارسي و هويت ايراني در ميان ايرانيان مهاجر بود، به ویژه از آن رو که در سالهاي نخستِ پس از انقلاب هويّت ملّي و فرهنگ باستاني ايران آماج دشمنی ها و حملات بی سابقه شده بود. کمک به ایجاد فضایی مناسب برای ارائه و نشر بررسی‌های محققانه روشنفکران و پژوهشگران مطالعات ایرانشناسی نیز در میان هدف‌های اساسی بنیاد قرار داشت. در سال های اخیر، با استمرار دشواری‌‌ها و کاستی‌ها در زمینه‌های گوناگون زندگی اجتماعی و فردی مردم ایران، پژوهش در باره اوضاع اقتصادی، سياسی و فرهنگی جامعۀ معاصر ایران نیز به تدریج به فهرست هدف‌ها و برنامه‌های بنیاد افزوده شده است.

وضع حقوقی بنیاد

بنیاد طبق قوانین ثبت اسناد و املاک ایالات مریلند و نیویورک به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی و غیرسیاسی به ثبت رسیده و مشمول بخش (501) ( c) (3) قوانین مالیاتی است. کمک های مالی به بنیاد در حد مجاز قانونی مشمول بخشودگی های مالیاتی است. خدمات و فعالیت های بنیاد به یاری و همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود.

 برای دریافت اطلاعات بیشتر در باره فعالیت ها و انتشارات بنیاد، اشتراک ایران نامه، یا خرید کتاب های انتشار یافتۀ بنیاد راه های زیر در اختیار شماست

 

Foundation for Iranian Studies 
4343Montgomery Avenue, Suite 200 
 Bethesda, MD 20814 
USA 
Tel: 301.657.1990/  301.657.1991